Mededelingen over het nieuwe seizoen/Announcements for the new season!

*** Scroll down for English summary ***

Geachte leden,

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2019, zijn een aantal zaken veranderd die voor iedereen van belang zijn voor het komende seizoen:

  1. Vanaf heden is de club rookvrij. Dit houdt in dat er NERGENS op het terrein gerookt mag worden. De Amstelveense Rugby Club sluit zich hierdoor aan bij het landelijke (overheids-) beleid om sportverenigingen rookvrij te maken. Wij vinden als vereniging dat het belangrijk is om de leden een gezondere, rookvrije omgeving te kunnen bieden waar ze kunnen sporten.

Wij vragen hiervoor aan iedereen om zelf verantwoordelijkheid te nemen, niet te roken op het terrein van Amstelveen, en om personen die het even vergeten zijn dat er niet gerookt mag worden aan te spreken hierop.

2. De contributie voor komend seizoen is in de ledenvergadering als volgt vastgesteld:

Guppen, Turven, Benjamins(geboren 01.01.2010 of later)175,-
Mini’s, Cubs, Junioren(geboren 01.01.2004 – 31.12.2009)210,- 
Colts(geboren 01.01.2002 – 31-12-2003)245,-
Senioren(geboren 31.12.2001 of eerder) 
 volledig lidmaatschap: recreanten lidmaatschap: studenten: korting: 330,-
230,-
-50,-
Niet-spelende leden 100,-

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, dienen dat zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 juli 2019 , schriftelijk kenbaar te maken door een email te sturen aan ledenadministratie@arcrugby.nl 
Wanneer er geen opzegging plaatsvind, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en ben je als lid de contributie voor het seizoen 2019-2020 aan de club verschuldigd. Daarnaast is het zo dat het lid op dat moment nog geblokkeerd staat in de registratie van Rugby Nederland en zich niet in kan schrijven bij een andere club in Nederland of daar buiten. 16 juli 2019 zult u de factuur voor het lidmaatschap ontvangen via clubcollect. Indien u deze niet ontvangt stuur dan een bericht naar ledenadministratie@arcrugby.nl. Een speler is pas speelgerechtigd nadat de minimaal de eerste termijn is betaald.  Overstap naar een nieuwe club-app, Focus On Your Sport (FOYS). Met ingang van het nieuwe seizoen zullen we een club-brede app in gaan zetten voor de communicatie tussen club, team en spelers. Met deze app willen we alle informatie bundelen, en dubbel werk uit handen van bestuur en teammanagers nemen. U zult hierover binnenkort meer informatie ontvangen.

3. Voor de concept-notulen van de ALV en bij vragen kunt u contact opnemen bij het bestuur via secretaris@arcrugby.nl

Zoals bekend is de Amstelveense Rugby Club een club die volledig op vrijwilligers draait, leden die zich extra inspannen en een paar uurtjes van hun vrije tijd inzetten om iedereen in Amstelveen een mooie rugby-tijd op en naast het veld te geven. Er is heel veel te doen op de club, zowel op het veld als achter de schermen. Zoals u kunt lezen in de concept-notulen van de ALV, zijn we op zoek naar aanvulling van ons vrijwilligersbestand. Geniet u ook van het rugby, en zou u iets voor de club willen doen? Meldt u dan aan bij 1 van de bestuursleden, we hebben uw hulp hard nodig!

Voor nu een goede zomer gewenst, en tot ziens op het veld of langs de lijn in het nieuwe seizoen!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Michelle Borm, Voorzitter

***English summary ***

Dear member, At the AGM of June 17th, a few things were decided: 

1. From now on, smoking is not allowed at any point at the premises of the club. 

2. The new membership fees are according to the table above

Members that wish to terminate their membership, should do so as soon as possible but no later than July 15th  2019, by giving written notice by sending an email to ledenadministratie@arcrugby.nl
If no notice is given, the membership will automatically be renewed and you as a member are obliged to pay the membership fee for the 2019-2020 season to the club. Failing to cancel your membership will also lead to blocking your membership with the Dutch Union, making it impossible to register at another club, inside or outside of The Netherlands.
July 16th the invoice is sent for the next season by clubcollect. If you don’t receive a mail please contact ledenadministratie@arcrugby.nl. You are only allowed to play and if you have paid the first term.

3. We will implement a new club-app, Focus on your sport (FOYS), for easier and better communication between the club, teammanagement and players. You will all receive an invite shortly!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *