Guppen, turven, benjamins
(geboren 01.01.2010 of later)
175,-
Mini’s, cubs, junioren(geboren 01.01.2004 – 31.12.2009)210,-
Colts
(geboren 01.01.2002 – 31-12-2003)
245,-
Senioren(geboren 01.01.2002 – 31-12-2003)
volledig lidmaatschap: 
recreanten lidmaatschap: 
studentenkorting: 
330,-
230,-
-50,-
Niet-spelend lid100,-