Zoveel Mensen, Zoveel Wensen.
Daarom hebben we de sponsoring makkelijker én overzichtelijker gemaakt.
Zo zet je je #BlauweHart nog eens extra kracht bij en help je de club vooruit.

ARCAID – De support club van ARC

De Club van 100 hebben we omgevormd tot ARCAID. (als het Engelse ARCADE) Hierdoor heb je meer opties: sponsor namens jezelf, je gezin of je bedrijf. Jij blij, wij blij!

ARCAID fondsen kunnen voor projecten binnen de hele club worden aangewend. Of het nu een specifiek project voor één team is, voor de Jeugd, of gaat over investeringen waar de hele club van kan genieten.

Het Sponsor & Relatie Team (waarvan de penningmeester deel uit maakt) zorgt ism de teamleidingen voor Premium Ghostwriter de toewijzing, maar aandragen van projecten kan een ARC lid/ouder ook.

ARCAID in het kort

 • ARCAID is de nieuwe Support Club van de Amstelveense Rugby Club en vervangt de Club van 100
 • Je sponsort de hele club
 • Jaarlijkse bijdrage, jaarlijkse afschrijving
 • Volgende betalingen in je eigen ARC Betaal Portaal
 • Factuur direct in je inbox
 • Automatische verlenging (opzegging 1 maand voor einde sponsorperiode)

So many people, so many wishes.
That is why we have made sponsoring easier and more convenient.
In this way, you can give your #BlueHeart some extra power and help the club move forward.

ARCAID – The support club of ARC

We have transformed the Club of 100 into ARCAID. This gives you more options: sponsor on behalf of yourself, your family or your company. You happy, we happy!

ARCAID funds can be used for club-wide projects. Whether it is a specific project for a specific team or an investment that will benefit the whole club.

The Sponsoring & Relations Team (of which the treasurer is a member) takes care of the allocation in collaboration with the team leaders, but any ARC member/parent can also suggest projects.

ARCAID in brief

 • ARCAID is the new Support Club of the Amstelveen Rugby Club and replaces the Club van 100.
 • You sponsor the whole club
 • Annual contribution, annual debit
 • Upcoming payments made within your own ARC Payment Portal
 • Invoice directly in your inbox
 • Automatic renewal (cancel 1 month before end of sponsoring period)