Lieve allemaal, 
Het is alweer een jaar geleden dat op 26 augustus 2019 wij afscheid namen van onze ouders Dini en Theo. Wij missen ze heel erg.
We kijken terug op een jaar waarin we dit gemis een plek aan het geven zijn.
Wij hebben het afgelopen jaar veel medeleven ondervonden in de vorm van de vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, en mooie woorden. Vooral de overweldigende aanwezigheid bij het afscheid heeft veel voor ons betekend. Daarom nogmaals dank voor jullie warme belangstelling
.
Marjolein, Eveline en Jaap

#RememberingGiants
Als man en vrouw van het eerste uur hebben Theo en Dini heel veel voor onze vereniging gedaan. We zijn blij met, en erkentelijk voor hun tomeloze inzet en Blauwe Hart en houden beiden met liefde in gedachten.
– Namens de Amstelveense Rugby Club – Het Bestuur

Beste leden,
Zoals jullie allen gehoord en gezien hebben, zijn de maatregelen voor de sportende jeugd door de overheid versoepeld.
Echter, de sportparken worden niet zomaar geopend. Hier moeten goede afspraken over worden gemaakt.
De sportverenigingen in Amstelveen, waaronder ook ARC, zijn momenteel in overleg met AmstelveenSport (het voormalige Sportbedrijf) over hoe we dit precies gaan aanpakken.
Onze TC is inmiddels druk aan het inventariseren wat onze opties zouden zijn. Wie mogen waar trainen, op welke manier, en wie geeft de training? We kunnen namelijk ook niet van iedereen verwachten dat ze dit ook willen, wat namelijk als je zelf, of iemand je directe familieleden, tot een risicogroep behoort?
Zodra we hier uitsluitsel over hebben laten we het jullie weten!
Voor nu, geniet van het lange weekend en blijf gezond,

Met vriendelijke groeten, kind regards,

Michelle Borm
Voorzitter Amstelveense RC

UPDATE CORONA
13 maart 2020

Beste Leden,
Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen verkondigd door de Nederlandse overheid zijn de faciliteiten van de Amstelveense Rugby Club, zowel het clubhuis, als de velden, in ieder geval tot 31 maart gesloten, daarna zullen wij u weer op de hoogte brengen van de situatie.
Tevens geven wij hiermee gehoor aan de oproep vanuit Rugby Nederland om trainingen, overleggen, vergaderingen en andere bijeenkomsten af te gelasten.

Concreet betekent dit dat
–          alle trainingen op de club zijn afgelast;
–          er geen competitie wedstrijden worden gespeeld;
–          er geen vriendschappelijke of oefenduels worden gespeeld;
–          de Buitengewone ledenvergadering die gepland stond voor 16 maart is afgelast
Wij begrijpen dat dit grote impact heeft op iedereen, echter het maatschappelijk belang van het inperken van het virus staat hier voorop. Leden die in deze periode toch aan hun conditie en rugby-skills willen werken raden wij aan contact op te nemen met hun coach, en op individuele basis, of in (zeer) beperkte groepjes te gaan trainen. Denk hierbij met name aan looptrainingen, en overweeg thuis te blijven en (sociale) contacten te beperken wanneer u symptomen vertoont (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden).
Voor wat betreft de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zullen wij u via een separate email inlichten over het vervolg.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
March 13, 2020 12:00 pm


Dear Members,

Due to the tightened Corona measures announced by the Dutch government, the facilities of the Amstelveen Rugby Club, both the clubhouse and the pitches, will be closed until at least March 31st, when we will update on the situation.

With this, we also adhere to the request from Rugby Netherlands to cancel training, consultations, meetings and other gatherings.

This means that:
–          all training sessions at the club have been canceled;
–          no competition matches are being played;
–          no practice or friendly games are being played;
–          the Extraordinary General Members Assembly scheduled for March 16 has been canceled

We understand that this has major impact on everyone, however the social importance of limiting the virus is paramount. We advise members who want to work on their fitness and rugby skills during this period to contact their coaches, and to train individually or in (very) limited groups. Consider for example running, and when you show symptoms (sneezing, sore throat, runny nose, light coughing, or an increase of body temperature to 38 degrees), please consider staying at home and limiting (social) contacts.
With regard to the Extraordinary General Members Assembly, we will inform you about the follow-up via a separate email.

We will keep you informed of developments.

Kind regards,
The Board

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19  (English version) 

In Memoriam – Martin Hasselman

Onlangs ontvingen wij het droeve bericht dat oud-clubman Martin Hasselman ons ontvallen is. Martin was sinds begin jaren ’70 samen met zijn zussen Lenneke en Thérèse betrokken bij de club. Ondanks zijn relatief korte carriere als speler was de Kapper uit Aalsmeer daarna nog duidelijk aanwezig met zijn kenmerkende humor.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte.
Bestuur Amstelveense RC

In Memoriam – Ruud van Dijk

Onlangs ontvingen wij het droeve bericht dat Ruud van Dijk, rugbyfanaat, en teammanager van ARC1 toen zijn zoon Rik daar speelde, onverwachts tussen Kerst en Oud en Nieuw is overleden.
Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd.

Bestuur Amstelveense RC

Rugbyshop

Aanstaande zaterdag 11 januari rond 14.00 uur is onze leverancier Rugbyshop.nl aanwezig in het clubhuis met ARC merchandise. Mocht je iets nodig hebben, kom dan langs. Dan kun je meteen jouw juiste maat bestellen. Blijf daarna vooral nog even hangen om ARC 1 aan te moedigen vanaf 15.00 uur.

Beste leden, vrienden van Amstelveense Rugby Club,

Graag nodigen wij u hierbij van harte uit om op zondag 5 januari 2020 samen met ons het glas te heffen op een nieuw rugby-jaar. Het clubhuis is vanaf 14:00 open voor de voorbereidingen op de traditionele ‘Kick Off’ van het nieuwe jaar met de wedstrijd ‘Oud tegen Nieuw’ waarbij het jonge aanstormende talent het opneemt tegen de ervaring van de meer gerijpte spelers. Dit spektakel vindt plaats vanaf 15:00. Na een ongetwijfeld nu al epische wedstrijd willen we graag het glas met u heffen vanaf 16:00u.

Wij hopen u allen in grote getale te mogen ontmoeten voor een persoonlijke nieuwjaarswens!

Dear members, friends of ARC,

Herewith we would like to cordially invite you to our New Years Reception, on Sunday January 5th. Preceding the reception, the legendary ‘Old against New’ game will kick off at 15:00 (clubhouse open from 14:00), where the youngsters of the club will take on the more experienced players as a prelude to the reception, which will be held from 16:00 onward.

We’re looking forward to meeting you all at the club!

Namens het bestuur, on behalf of the board,

Michelle Borm, Voorzitter Amstelveense Rugby Club

Team Turf Pannenkoeken Challenge

Beste leden/ sponsoren,

Op 11 december aanstaande vindt op de Amstelveense Rugby Club de 1e Team Turf Pannenkoeken Challenge (TTPC) plaats. Natuurlijk is Team Turf niet bang voor een beetje regen of vrieskou, maar in de maanden januari en februari kunnen we af en toe niet op het veld, omdat het te hard geregend of gevroren heeft. Dan wijken we uit naar The Beach in Aalsmeer, waar we in het zand kunnen oefenen. The Beach sponsort ons wel een deel, maar toch is het nog best prijzig om een aantal trainingen daar te houden. Een uitdaging dus om daar geld voor te vinden, die Team Turf graag oppakt. Ze hebben besloten om op 11 december pannenkoeken te gaan eten, met de afspraak dat voor elke pannenkoek die volledig wordt opgegeten, we sponsors vinden die bereid zijn een bedrag te sponsoren. Dat sponsoren kan op een aantal manieren:

  1. Je sponsort 1 of meerdere turfen met een bedrag per pannenkoek. (voorbeeld: Je sponsort Sebastiaan voor 0,50 euro per pannenkoek, eet hij er 5, dan sponsor je 2.50 euro, eet hij er 10 dan kom je op 5.00 euro
  2. Je sponsort een vast bedrag, ongeacht de hoeveelheid pannenkoeken. Dus bijvoorbeeld 10 euro voor de inzet van heel Team Turf
  3. Je hebt niet genoeg geld, maar wel tijd om ze aan te moedigen, dus je komt op 11 dec naar de club om ze live bezig te zien

Inmiddels loopt de actie al en hebben zich al behoorlijk wat sponsoren gemeld. Achter de bar ligt een intekenlijst waarop je kunt aangeven hoe je wilt sponsoren.
Er wordt een artikel (TTPC) in de kassa aangemaakt, zodat je gemakkelijk met pin kunt afrekenen. De sponsors die een vast bedrag inleggen kunnen dat al meteen doen, de sponsors die de gok wagen krijgen achteraf te horen wat de betreffende turf heeft gepresteerd.
De winnaar van de TTPC wordt op dezelfde avond uitgeroepen door de deskundige jury, na raadpleging van de VAR.
De totaalscore (aantal pannenkoeken en toegezegde bedrag) worden eveneens op die avond bekend gemaakt.De meest in het oog springende sponsor zal door Team Turf zelf worden aangewezen en mag met het hele team op de foto
Op deze site en facebook zullen de winnaars worden geroemd en zal een foto impressie worden geplaatst.
Organiserend comité  (Harmen & Rudy)