Player welfare

Rugby is een stoere sport. Om de veiligheid van spelers te garanderen, zijn er vanuit IRLB, NRB en ARC duidelijke richtlijnen opgesteld. Trainers houden hun spelers in de gaten, referees geven blessures door en voor ernstige blessures (zoals een hersenschudding) zijn duidelijke protocollen opgesteld.

Links & downloads
https://playerwelfare.worldrugby.org/ (EN)

Downloads
Concussion guidance protocol (EN)
Protocol bij licht traumatisch hersenletsel (LTHL): hersenschudding (NL, PDF)

Rugby: code & welzijn

Normen en waarden zijn heel belangrijk bij het beoefenen van rugby. Kernwaarden zijn onder andere respect en discipline. De Amstelveense Rugby Club wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Rugby moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen en gehandhaafd. Onderaan deze pagina staan de links naar de documenten waarin ze uitgebreid beschreven staan.

Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Ook hebben we als club de verantwoordelijkheid om een zo veilig mogelijke omgeving te scheppen, en ongewenst gedrag, waaronder pesten en  seksuele intimidatie, zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Vertrouwenspersoon
ARC is een inclusieve club en eenieder moet zich hier veilig voelen. Overkomt je iets dat jouw grenzen en/of de gedragsregels van ARC overschrijdt? Je kunt te allen tijde contact opnemen met de bestuursleden of met de vertrouwenspersoon van de club.
Vertrouwenscontactpersoon Amstelveense RC: Annemarie Noor, vcparcrugby@gmail.com
Vertrouwenspunt sport (NOC NSF) of bel 0900-2025590
Meer info: https://centrumveiligesport.nl/

Links & bestanden
Privacy Policy Amstelveense RC
Algemene Gedragsregels ARC aug 2017
Bijlage 1 bij Gedragsregels van Amstelveense RC Definities van ongewenst gedrag
BESTUURSREGLEMENT AMSTELVEENSE RUGBYCLUB ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINE’ versie aug 2017Edit