(For English, please see below)
Wil je wel eens weten waarom mensen zo enthousiast zijn als ze over de sport praten en of rugby iets voor jou, of voor je zoon of dochter is? Wij helpen je graag op weg.

Jeugd

Voor jeugd die voor het eerst bij de club komt kijken hebben we een trainingspas die het mogelijk maakt om 4x gratis mee te trainen. Een prima manier om te kijken of rugby, de club en je dochter of zoon bij elkaar passen. Hierna gaat het lidmaatschap lopen.

Senioren

Door de groeiende populariteit van rugby onder volwassenen, hebben we sinds een paar jaar een speciale Intro Cursus opgezet zodat iedereen, vrouwen en mannen, op een leuke en gedegen manier met de sport kunnen kennismaken. De intro vindt jaarlijks plaats in september & oktober.
Voor deze 6-weken, 12 trainingen, PlayHardPlayRugby cursus betaal je maar €25 inclusief bitje en je eerste wedstrijd ( meer info: http://www.playhardplayrugby.nl/ )

Voor ervaren spelers
Als je in de buurt bent komen wonen of studeren en je wil bij ons verder spelen? Neem even contact op met Wiebke en kom langs. We zijn blij je te zien.

Vragen of direct aanmelden?

Wiebke van onze ledenadministratie helpt je graag verder. Je kunt haar een mailtje sturen via ledenadministratie@arcrugby.nl
Je kunt je HIER direct aanmelden voor de club in eRugby.

Contributie

Inclusief vrijwilligersbijdrage
Turven, Benjaminsgeboren 01.01.2014 – 31.12.2016€ 240
Mini’s, Cubs, juniorengeboren 01.01.2006 – 31.12.2011€ 280
Coltsgeboren 01.01.2004 – 31-12-2005€ 315
Seniorengeboren 31-12-2003 of eerder€ 410
Senior recreantmax. 6 wedstrijden€ 300
Studentop vertoon van studentenpas€ 360
Student recreantop vertoon van studentenpas; max 6 wedstrijden€ 250
Niet-spelend lidDonateur, speelt en traint niet€ 110
seizoen 2021-2022

Joining us

Do you want to know why people are so enthusiastic when they talk about the sport and whether rugby is something for you, or for your son or daughter? We’d be happy to help you on your way.

Youth

For youngsters who come to the club for the first time, we have a training pass that makes it possible to train 4 times for free. A great way to see if rugby, the club and your daughter or son fit together. After this the membership will run.

Seniors

For Newbie’s: new INTRO course starts in September 2021
Due to the growing popularity of rugby among adults, we have set up a special Intro Course since a few years so that everyone, women and men, can get to know the sport in a fun and thorough way. ( More info in http://www.playhardplayrugby.nl/ )
For this 6-week, 12 training sessions, PlayHardPlayRugby course you only pay €25 including a mouth guard and your first match.

For experienced players
If you’ve come to live or study nearby and you want to continue playing with us? Please contact Wiebke and drop by. We are glad to see you.

Questions or apply directly?

Wiebke from our membership administration will be happy to help you. You can send her an email via ledenadministratie@arcrugby.nl
Apply directly to the club via eRugby HERE.

Contribution

Including volunteer fee (€50)
Turven, BenjaminsBorn 01.01.2014 – 31.12.2016€ 240
Mini’s, Cubs, JuniorsBorn 01.01.2006 – 31.12.2011€ 280
ColtsBorn 01.01.2004 – 31.12.2005€ 315
Seniors FullBorn 31.12.2003 or before€ 410
Senior Recreational 6 games max. € 300
Student Fullneed for official student card€ 360
Student Recreationalneed for official student card, 6 games max. € 250
Non-playing memberSponsor, doesn’t train nor play€ 110
Season 2021-2022

laatst aangepast op 12 november 2021