(For English, please see below)
Wil je wel eens weten waarom mensen zo enthousiast zijn als ze over de sport praten en of rugby iets voor jou, of voor je zoon of dochter is? Wij helpen je graag op weg.

Jeugd

Voor jeugd die voor het eerst bij de club komt kijken hebben we een trainingspas die het mogelijk maakt om 4x gratis mee te trainen. Een prima manier om te kijken of rugby, de club en je dochter of zoon bij elkaar passen. Hierna gaat het lidmaatschap lopen.

Senioren

Voor Newbie’s
Door de groeiende populariteit van rugby onder volwassenen, hebben we sinds een paar jaar een speciale Intro Cursus opgezet zodat iedereen, vrouwen en mannen, op een leuke en gedegen manier met de sport kunnen kennismaken.
Voor deze 6-weken, 12 trainingen, PlayHardPlayRugby cursus betaal je maar €25 inclusief bitje en je eerste wedstrijd.

Meer info HIER op de speciale website. Je kunt je daar ook direct aanmelden. Na de Intro gaat de contributie in en krijg je €25 korting op het lidmaatschap.

Voor ervaren spelers
Als je in de buurt bent komen wonen of studeren en je wil bij ons verder spelen? Neem even contact op met Wiebke en kom langs. We zijn blij je te zien.

Vragen of direct aanmelden?

Wiebke van onze ledenadministratie helpt je graag verder. Je kunt haar een mailtje sturen via ledenadministratie@arcrugby.nl
Je kunt je HIER direct aanmelden voor de club in eRugby.

Contributie

Inclusief vrijwilligersbijdrage
Guppen, turven, benjaminsgeboren 01.01.2011 of later€ 240
Mini’s, cubs, juniorengeboren 01.01.2005 – 31.12.2010€ 280
Coltsgeboren 01.01.2003 – 31-12-2004€ 315
Seniorengeboren 31-12-2002 of eerder€ 410
Senior recreantmax. 6 wedstrijden€ 300
Studentop vertoon van studentenpas€ 360
Student recreantop vertoon van studentenpas; max 6 wedstrijden€ 250
Niet-spelend lid€ 110

Joining us

Do you want to know why people are so enthusiastic when they talk about the sport and whether rugby is something for you, or for your son or daughter? We’d be happy to help you on your way.

Youth

For youngsters who come to the club for the first time, we have a training pass that makes it possible to train 4 times for free. A great way to see if rugby, the club and your daughter or son fit together. After this the membership will run.

Seniors

For Newbie’s
Due to the growing popularity of rugby among adults, we have set up a special Intro Course since a few years so that everyone, women and men, can get to know the sport in a fun and thorough way.
For this 6-week, 12 training sessions, PlayHardPlayRugby course you only pay €25 including a mouth guard and your first match.

More info HERE on the special website. You can also sign up there directly. After the Intro, the contribution starts and you’ll get a €25 discount.

For experienced players
If you’ve come to live or study nearby and you want to continue playing with us? Please contact Wiebke and drop by. We are glad to see you.

Questions or apply directly?

Wiebke from our membership administration will be happy to help you. You can send her an email via ledenadministratie@arcrugby.nl
Apply directly to the club via eRugby HERE.

Contribution

Including volunteer fee (€50)
Guppen, Turven, BenjaminsBorn 01.01.2011 or later€ 240
Mini’s, Cubs, JuniorsBorn 01.01.2005 – 31.12.2010€ 280
ColtsBorn 01.01.2003 – 31.12.2004€ 315
Seniors FullBorn 31.12.2002 or before€ 410
Senior Recreational 6 games max. € 300
Student Fullneed for official student card€ 360
Student Recreationalneed for official student card, 6 games max. € 250
Non-playing member€ 110