Nieuws

UPDATE CORONA

13 maart 2020

Beste Leden,

Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen verkondigd door de Nederlandse overheid zijn de faciliteiten van de Amstelveense Rugby Club, zowel het clubhuis, als de velden, in ieder geval tot 31 maart gesloten, daarna zullen wij u weer op de hoogte brengen van de situatie.

Tevens geven wij hiermee gehoor aan de oproep vanuit Rugby Nederland om trainingen, overleggen, vergaderingen en andere bijeenkomsten af te gelasten.

Concreet betekent dit dat

–          alle trainingen op de club zijn afgelast;

–          er geen competitie wedstrijden worden gespeeld;

–          er geen vriendschappelijke of oefenduels worden gespeeld;

–          de Buitengewone ledenvergadering die gepland stond voor 16 maart is afgelast

Wij begrijpen dat dit grote impact heeft op iedereen, echter het maatschappelijk belang van het inperken van het virus staat hier voorop. Leden die in deze periode toch aan hun conditie en rugby-skills willen werken raden wij aan contact op te nemen met hun coach, en op individuele basis, of in (zeer) beperkte groepjes te gaan trainen. Denk hierbij met name aan looptrainingen, en overweeg thuis te blijven en (sociale) contacten te beperken wanneer u symptomen vertoont (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden).

Voor wat betreft de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zullen wij u via een separate email inlichten over het vervolg.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

March 13, 2020 12:00 pm

Dear Members,

Due to the tightened Corona measures announced by the Dutch government, the facilities of the Amstelveen Rugby Club, both the clubhouse and the pitches, will be closed until at least March 31st, when we will update on the situation.

With this, we also adhere to the request from Rugby Netherlands to cancel training, consultations, meetings and other gatherings.

This means that:

–          all training sessions at the club have been canceled;

–          no competition matches are being played;

–          no practice or friendly games are being played;

–          the Extraordinary General Members Assembly scheduled for March 16 has been canceled

We understand that this has major impact on everyone, however the social importance of limiting the virus is paramount. We advise members who want to work on their fitness and rugby skills during this period to contact their coaches, and to train individually or in (very) limited groups. Consider for example running, and when you show symptoms (sneezing, sore throat, runny nose, light coughing, or an increase of body temperature to 38 degrees), please consider staying at home and limiting (social) contacts.

With regard to the Extraordinary General Members Assembly, we will inform you about the follow-up via a separate email.

We will keep you informed of developments.

Kind regards,

The Board

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19  (English version) 

Intro-cursus Lowlanders

Op 4 februari starten de Lowlanders weer met een nieuwe introductie-cursus op de dinsdagen. Deze zal 6 weken duren (in principe t/m 17 maart) en gedaan worden door Gerben.

Uiteraard is dit niet alleen voor Lowlanders maar ook open voor alle anderen (ook dames) die een keer rugby uit willen proberen en mogelijk bij ARC willen aansluiten.

Klik hier voor meer info.

Vrijwilligers gezocht!

Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar vrijwilligers. Dankzij jou houden we de club draaiende!

Vacatures o.a.:
– adminstratieve ondersteuning voor het secretariaat en penningmeester;
Рcoördinatoren TC

Hier vind je een overzicht van vacatureomschrijvingen.