ALV / GMA 29 Nov 2023

ALV van 24 Juni Banner (1)

Beste Ereleden en Leden van Verdienste,

Beste leden van de commissies, leden en ouders van jeugdspelers,

 

Hierbij ontvangen jullie de volgende stukken ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de Amstelveense Rugby Club, die plaatsvindt op woensdag 29 november 2023 vanaf 20:00 uur:

* de jaarcijfers van het seizoen 2022-2023

* het verslag van de kascommissie

* het budget voor het seizoen 2023-2024

* concept notulen van de ALV van 28 juni 2023

 

Wij hopen jullie in grote getale te zien aanstaande woensdag.

Met vriendelijke groeten,

 

Het Bestuur

 

**** English translation ****

 

Dear Honorary Members and Members of Merit,

Dear members of the committees, members, and parents of youth players,

 

Attached, please find the following documents in preparation for the General Members' Meeting of the Amstelveen Rugby Club, scheduled for Wednesday, November 29, 2023, starting at 8:00 PM:

* the annual financial report for the 2022-2023 season

* the report from the audit committee

* the budget for the 2023-2024 season

* draft minutes from the General Members' Meeting on June 28, 2023

 

We look forward to seeing many of you this coming Wednesday.

Kind regards,

The Board

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *