Anton Swaters – in memoriam

Bedroefd vernamen wij het trieste nieuws van het overlijden van onze oud-voorzitter
Anton Swaters op donderdag 18 april 2024. Anton (85) was voorzitter van onze
vereniging in het seizoen 1977/78, en secretaris in de drie voorafgaande seizoenen.

Anton, geboren en getogen in Julianadorp, leerde rugby'en bij een studentenclub
en in 1972 is hij lid van NFC geworden. Hij werd een vaste waarde in het derde team
van onze toen negen-jaar-oude vereniging. Teamgenoten herinneren hem niet alleen
als de 'eeuwige' medicijnenstudent, maar ook als een gezellige clubgenoot, een sociaal
en aimabel mens, breed georiënteerd en als bestuurder capabel, verbindend en
consensuszoekend, "hetgeen hij als geen ander kon" volgens een toenmalige
medebestuurder.

Hij was onze voorzitter in zowel levendige als roerige tijden; niet alleen de
grootse prestaties van onze opkomende jeugdafdeling en weergaloze clubfeesten en
partijen, maar met name de interne discussie over 'de harde lijn', de
trainingsaccommodatie (het gravelveld, wij waren de enige Ereklassevereniging zonder
grastrainingsveld), een eigen rugbybar, de eigen identiteit benadrukken en vooral over
onze toekomst als club; voortbestaan als afdeling van een omni-vereniging, of de
zelfstandigheid aandurven.

Enthousiast was hij van de partij op verschillende (Wanderers-)rugbytours –
Crepy-en-Valois, Jersey, Portugal, Georgië en zelfs de onvergetelijke reis naar Cuba. In
Amstelveen was Anton doorgaans langs de lijn vergezeld van zijn lieve echtgenote
Irene - de zus van onze eerste Lid van Verdienste Johan Bennewitz - zoonlief Boris en
hun immer aanwezige en trouwe viervoeter, de Schotse terriër Archie. "Rugby bij NFC
was vooral een familiegebeuren", schreef Anton zelf in het in 1988 verschenen
Jubileumboek (pag. 189) over de eerste 25 jaar rugby in Amstelveen. Decennialang na
diens bestuursperiode droeg hij onze club een warm hart toe en – als clublid tot 2011 –
volgde ons op de voet, ondanks zijn drukke baan als zorgopleider in Zutphen.

Als club hebben wij dankbare herinneringen aan Anton en wensen Irene, Boris
en verdere familie veel sterkte met het verwerken van hun zware verlies

Het Bestuur

Oud-voorzitter Anton Swaters op de Praagse clubtour in oktober 2006, omringd door 'King' Richard en Paul Hengeveld, die de meeste interlands als Amstelveen-speler op z’n naam heeft staan (foto Henk de Best).
Oud-voorzitter Anton Swaters op de Praagse clubtour in oktober 2006, omringd door 'King' Richard en Paul Hengeveld, die de meeste interlands als Amstelveen-speler op z’n naam heeft staan (foto Henk de Best).

Anton Swaters - in memoriam

We were saddened to hear of the death of our former chairman, Anton Swaters,
on Thursday 18 April 2024. Anton (85) was chairman of our club in the 1977/78 season,
and secretary in the three previous years.

Anton, born and bred in the northern Dutch community of Julianadorp, learned
his rugby as a student and joined our club in 1972. He turned out regularly for the 3rd
XV of our nine-year-old club. Fellow team members remember Anton as the ‘eternal’
medicine student, but also as a convivial, sociable and amiable individual with wide-
ranging interests and as a capable, unifying and consensus-seeking administrator,
“something he accomplished as no other” according to a fellow board member at the
time.

He was our chairman in an era that was as lively as it was turbulent. Not only the
formative years of our emerging youth department, when we were achieving nationwide
renown - and NFC-Rugby’s reputation as the place to be for extravagant, unequalled,
parties. But also – and primarily – due to the ongoing internal discussions about taking a
hard line with respect to turning up to training and playing the weekend afterwards.
Other issues were our primitive training facilities – a gravelled ‘pitch’ (we were the only
Ereklasse club not to have grass to train on), a rugby bar we could call our own, the
growing desire to fully establish our sense of rugby identity, and first and foremost our
future as a club; whether or not to continue as the rugby department of a multi-sport
club that had set us on our way, or embark on the journey towards self-reliance and
ultimately independence.

Anton was an enthusiastic tourist on various Wanderers trips, including Crepy-
en-Valois, Jersey, Portugal, Georgia and even the memorable experience in far-off
Cuba. Back in Amstelveen, Anton was regularly accompanied by his charming wife
Irene – sister of our first Member of Merit, Johan Bennewitz – their son Boris and the
faithful four-legged companion, a Scottish Terrier named Archie. "Rugby at NFC was
chiefly a family happening”, as Anton put it in our Jubilee Book (p. 189), celebrating the
first 25 years of rugby in Amstelveen (1963-1988). In the decades following his
chairmanship, Anton remained involved with and committed to the club’s development –
and a club member until 2011 – despite his busy life as a care manager in the eastern
Dutch city of Zutphen.

We recall Anton with fondness and respect, and wish Irene, Boris and the wider
Swaters family every strength in coming to terms with their sad loss.

The Board

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *