Onderzoek brein impact contact sporten

email van Pavlo Hrechko / email from Pavlo Hrechko

***For English, scroll below***

Beste sportclub, coaches en atleten,

Voor mijn studie ben ik met een paar medestudenten bezig om een bitje te ontwikkelen die impacten naar het hoofd meet tijdens het beoefenen van contactsporten. Dit om te helpen met het herkennen en diagnosticeren van hoofd/brein trauma's.

Daarnaast willen wij een aandoening genaamd “Second Impact Syndrome” zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Misschien weet u al wat dit is, maar hier is een korte samenvatting van wat dit eigenlijk betekent: wanneer iemand een impact naar het hoofd krijgt, zwelt het brein op waardoor er minder ruimte over is in de schedel voor het brein om een tweede impact te absorberen. Mocht een atleet in dit geval nog een impact naar het hoofd hebben, heeft dit ernstige gevolgen. Dit kan fataal zijn.

Om een beter beeld te krijgen hoe atleten met brein trauma’s om zouden gaan, hebben we een korte anonieme vragenlijst die maar 2-3 minuutjes tijd nodig heeft om ingevuld te worden.

Wilt u ons helpen om verder te komen? Deel deze link (https://forms.gle/FBixmFBZJySuKc8F8) dan met uw atleten en vraag hen deze vragenlijst in te vullen. In de bijlage kunt u ook een QR-code vinden die u atleten direct naar onze vragenlijst brengt door ze te laten scannen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan gerust een mailtje.

Met sportieve groeten,
Pavlo Hrechko

English version

Dear sports club, coaches and athletes,

For my studies, I am working with a few fellow students to develop a device that measures impacts to the head while playing contact sports to help recognise and diagnose head/brain trauma.

In addition, we want to prevent a condition called "Second Impact Syndrome" as much as possible. You may already know what this is, but here is a brief summary of what this means: when someone receives an impact to the head, the brain swells, leaving less space in the skull for the brain to absorb a second impact. If an athlete has another impact to the head, the consequences are much more severe. These can even be fatal.

To get a better idea of how athletes would cope with brain trauma, we have a short anonymous questionnaire that only takes 2-3 minutes.

Would you like to help us progress? Then share this link (https://forms.gle/JfV2hLUGDFRU5vZq5) with your athletes and ask them to complete this questionnaire in English.

Do you have any questions or comments? If so, please feel free to send me an email.

With sporting greetings,
Pavlo Hrechko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *